ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Αγαπητέ Συνάδελφε,
 
Σας ευχαριστούμε που αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας, για να συμπληρώσετε αυτή τη σημαντική έρευνα.
 
Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος ESSA-Sport που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Erasmus + και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης (EOSE).

Πρόκειται για μια διακρατική πρωτοβουλία για το σύνολο της ΕΕ με τη συμμετοχή 18 εθνικών εταίρων και 5 ευρωπαϊκών δικτύων.
 
Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον Τομέα Αθλητισμού και Φυσικής Δραστηριότητας (ESSA-Sport).

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα. Οι απόψεις των εργοδοτών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου και τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση με:
  • 28 εθνικές εκθέσεις και σχέδια δράσης για τον αθλητικό τομέα - ένα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ,
  • την πρώτη πανευρωπαϊκή ανάλυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον τομέα,
  • την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τις δεξιότητες στον τομέα του αθλητισμού που θα διοργανωθεί το 2019.
Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις απόψεις των εργοδοτών σχετικά με τις πραγματικότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητικός τομέας, που αυξάνεται, αλλάζει και γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και να διατυπώσουμε συστάσεις για μελλοντικές ενέργειες.
 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ.
Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο θα παράσχετε σημαντικά δεδομένα από τη χώρα σας τα οποία θα:
  • επηρεάσουν την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που να διασφαλίζουν ότι ο Αθλητικός τομέας διαθέτει το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό των επαγγελματιών και των εθελοντών που χρειάζεται για να πετύχει,
  • συμβάλουν στη διαμόρφωση της απασχόλησης και της παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας.
H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί γύρω στα 25 λεπτά και οι απαντήσεις σας θα αντιμετωπιστούν ανώνυμα και με εμπιστευτικότητα. Τα δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική σας συντονίστρια ESSA-Sport για την Κύπρο Χριστίνα Λοΐζου στο (loizou.c@unic.ac.cy) ή με τον Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it) από το Πανεπιστήμιο Cassino and Southern Lazio που είναι επικεφαλής αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον επίσημο δικτυακό τόπο του έργου: www.essa-sport.eu

Με εκτίμηση,
 
Η ομάδα διαχείρισης του έργου ESSA-Sport
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T