ПОМОГНЕТЕ ДА СЪЗДАДЕМ РАБОТНАТА СИЛА НА БЪДЕЩЕТО В СПОРТА

Уважаеми колеги,
 
Благодарим Ви за отделеното време да попълните това важно проучване.
 
Това проучване е част от проекта ESSA-Sport, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм+ и координирано от Европейската обсерватория за трудова заетост и спорт (EOSE).

То е транснационална инициатива за целият ЕС с участието на 18 национални партньори и 5 Европейски мрежи.
 
Пълното наименование на проекта е Европейски секторен алианс за Спорт и Физическа активност (ESSA-Sport)

Целта на проекта е да подобри предлагането на умения за сектора. Вижданията на работодателите са жизненоважни за успеха на проекта и резултатите от проучването ще бъдат използвани, за да се съставят:
  • 28 национални доклада и планове за развитие на уменията в спортния сектор – по един за всяка страна-член на ЕС;
  • Първият анализ за целият ЕС относно заетостта и уменията в целия сектор;
  • Първата Среща за умения в спортния сектор на ЕС, която ще се организира през 2019.
Нашата цел е да представим вижданията на работодателите относно реалността и предизвикателствата, които срещат в спортния сектор, който непрекъснато расте, променя се и става все по-важен в социалното и икономическо бъдеще на Европа, както и да служи за препоръка за бъдещи действия.
 
ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШЕТО МНЕНИЕ. Чрез попълването на въпросника ще предоставите жизненоважно доказателство от вашата държава, които ще:
  • Повлияят на предлагането на образование и подготовка, за да се осигурят необходимите за успеха на сектора опитна работна ръка от професионалисти и доброволци;
  • Подпомогне формулирането на съвети за трудова заетост и кариера.
Въпросникът не би трябвало да отнеме повече от 25 минути за попълване. Вашите отговори ще бъдат ползвани анонимно и конфиденциално. Данните ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на лични данни (GDPR).

Ако Ви е необходима каквато и да е помощ за попълването на въпросника, моля да се свържете с вашия национален координатор за ESSA-Sport, Иван Славчев (islavchev@nsa.bg), или д-р Симоне Диженаро (s.digennaro@unicas.it) от университета на Касино и Южно Лацио, който е ръководител на изследователската дейност.

За повече информация моля посетете официалния интернет сайт на проекта: www.essa-sport.eu

С уважение,
 
Мениджърският екип на проект ESSA-Sport
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T