WITAMY - ZAPRASZAMY DO POMOCY W KSZTAŁCENIU PRZYSZŁYCH KADR DLA SEKTORA SPORTU

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ważnej ankiety.
 
Badanie to jest częścią projektu ESSA-Sport, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia w Sporcie (EOSE).

Jest to międzynarodowa inicjatywa, która obejmuje całą UE. Uczestniczy w niej 18 partnerów krajowych oraz 5 sieci europejskich.
 
Pełny tytuł projektu to „Europejskie porozumienie na rzecz umiejętności w sektorze sportu i aktywności fizycznej”.

Celem projektu jest zapewnienie lepszych umiejętności dla sektora sportu. Opinie pracodawców mają więc kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, a wyniki ankiety zostaną wykorzystane:
  • w 28 krajowych raportach i planach działania dotyczących umiejętności w sektorze sportu - po jednym dla każdego państwa członkowskiego UE;
  • w pierwszej ogólnoeuropejskiej analizie zatrudnienia i umiejętności w całym sektorze sportu;
  • na pierwszym unijnym szczycie poświęconym rozwojowi umiejętności w sektorze sportu, który zostanie zorganizowany w 2019 r.
Naszym celem jest przedstawienie opinii pracodawców na temat realiów i wyzwań stojących przed sektorem sportu, który rozwija się, zmienia i staje się coraz ważniejszy dla społecznej i ekonomicznej przyszłości Europy, a także opracowanie zaleceń dotyczących przyszłych działań.
 
PAŃSTWA OPINIE SĄ NAM POTRZEBNE: Wypełniając ankietę przekażą Państwo w imieniu swojego kraju istotne informacje, które:
  • wpłyną na kształtowanie systemu edukacji i szkoleń, tak aby zapewniał on wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania sektora sportu;
  • pomogą kształtować poradnictwo w zakresie zatrudnienia i kariery.
Wypełnienie ankiety powinno zająć nie więcej niż 25 minut. Państwa odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i poufne. Dane będą przetwarzane zgodnie z europejskim „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (RODO).

JJeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu ankiety, prosimy o kontakt z krajowym koordynatorem (piotr.marek@insp.pl) projektu ESSA-Sport lub z Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it) z Uniwersytetu Południowego Lacjum w Cassino, który prowadzi ten projekt badawczy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu: www.essa-sport.eu

Z poważaniem,

Zespół zarządzający projektem ESSA-SportThis project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T