LAIPNI LŪDZAM - PALĪDZIET VEIDOT NĀKOTNES SPORTA NOZARES DARBASPĒKU

Dārgais kolēģi,
 
Paldies, ka veltījāt laiku, lai izpildītu šo svarīgo aptauju.
 
Aptauja ir daļa no ESSA-Sport projekta, ko Eiropas Komisija finansē Erasmus + ietvaros un ko koordinē Eiropas Sporta un nodarbinātības observatorija (EOSE).
 
Tā ir transnacionāla iniciatīva visai ES, iesaistot 18 valstu partnerus un 5 Eiropas tīklus.
 
Projekta pilnais nosaukums ir Eiropas Sporta un Fiziskās Aktivitātes Sektora Prasmju Alianse (ESSA-Sport).

Projekta mērķis ir uzlabot nozares prasmju apguvi. Darba devēju viedoklis ir būtisks projekta panākumiem, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai informētu:
  • 28 valstu ziņojumi un rīcības plāni prasmju attīstīšanai sporta nozarē – viens katrai ES dalībvalstij;
  • pirmā ES mēroga nodarbinātības un prasmju analīze visā nozarē
  • organizētu pirmo ES augstākā līmeņa Prasmju Sanāksmi sporta jomā 2019. gadā.
Mūsu mērķis ir iepazīstināt ar darba devēju viedokli par sporta nozares realitātēm un problēmām, kas pieaug, mainās un kļūst arvien svarīgākas Eiropas sociālajai un ekonomiskajai nākotnei, kā arī sniegt ieteikumus turpmākai rīcībai.
 
MUMS VAJADZĪGS JŪSU VIEDOKLIS. Aizpildot anketu, jūs sniegsiet būtiskas liecības par savu valsti, kas:
  • ietekmēs izglītības un apmācības sniegšanu, kas nodrošinās, ka nozarei ir kvalificēts profesionāļu un brīvprātīgo darbaspēks, lai varētu gūt panākumus;
  • palīdzēs uzlabot nodarbinātības un karjeras konsultācijas.
Lai aizpildītu anketu, nevajadzētu ilgāk par 25 minūtēm, un Jūsu atbildes tiks apstrādātas anonīmi un konfidenciāli. Dati tiks apstrādāti atbilstoši Eiropas prasībām -
Vispārējai datu aizsardzības regulai (GDPR).

JJa jums ir nepieciešama palīdzība, aizpildot anketu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts ESSA-Sport koordinatori Signi Luiku (signe.luika@lspa.lv).
 
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet oficiālajā projekta mājas lapā: www.essa-sport.eu

Ar cieņu,
 
ESSA-Sport projekta vadības komanda
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T