Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν ανά επιλέξιμη Περιφέρεια της Ελλάδας ,στους επιλέξιμους ΚΑΔ και έχουν έναρξη πριν την 01/01/2019.

Question Title

* 1. ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Question Title

* 4. ΑΦΜ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος προκειμένου να γίνει έλεγχος ειλεξιμότητας του κύριου ΚΑΔ της Επιχείρησης

Question Title

* 5. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ 2019?

Question Title

* 6. Η επιχείρησή σας για το φορολογικό έτος 2019  έχει υποβάλει φορολογική δήλωση?

Question Title

* 7. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις

Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου.

Question Title

* 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Question Title

* 9. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 09.00 - 15.00

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τηλέφωνο και email στα αντίστοιχα πεδία.
Οι προτάσεις θα εξετάζονται με ΑΥΣΤΗΡΗ σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο παράδοσης δικαιολογητικών στην Openmind εφόσον κριθούν κατάλληλες για υποβολή μετά από την προαξιολόγηση.

Η Openmind Consulting είναι εταιρία πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO 9001:2008 και τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του.

T