Quý Khách Hàng Thân Mến,

Quận San Diego cam kết sẽ cung cấp cho mỗi khách hàng một kinh nghiệm tốt đẹp và chúng tôi muốn nghe cảm tưởng của quý vị. Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất sắc và những câu trả lời của quý vị sẽ được triệt để giữ kín, nếu quý vị yêu cầu. Cảm ơn sự tham gia của quý vị.

Để giúp chúng tôi phục vụ quý vị tốt đẹp hơn, Xin điền Bản Thăm Dò Sự Hài Lòng Của Khách Hàng dưới đây.

Question Title

* 1. Mục đích của quý vị khi thăm viếng/liên lạc:

Question Title

* 2. Ngày thăm viếng:

Ngày

Question Title

* 4. Những điểm nào sau đây miêu tả quý vị cách chính xác nhất?

Question Title

* 5. Quý vị có được phục vụ một cách lịch sự không?

Question Title

* 6. Quý vị có hài lòng với những chi tiết quý vị nhận được không?

Question Title

* 7. Ai là người trong ban nhân viên đã phục vụ quý vị?

Question Title

* 8. Chúng tôi đã làm điều gì một cách tốt đẹp?

Question Title

* 9. Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?

Question Title

* 10. Nói chung quý vị có hài lòng với dịch vụ quý vị đã tiếp nhận hay không?

Question Title

* 11. Nếu quý vị muốn được trả lời về bất cứ một ý kiến nào, xin điền vào tên quý vị, địa chỉ và số điện thoại dưới đây (không bắt buộc):

T