Page1 / 17
 
6% of survey complete.

Każdy z nas doświadcza różnych trudnych wydarzeń nie tylko osobiście, ale także dlatego, że jest częścią jakiejś grupy społecznej.
W historii Polski jest wiele trudnych doświadczeń, które były i są ciągle dla nas ważne.
W tej ankiecie chciałam Państwa prosić o opisanie swoich myśli i uczuć związanych między innymi z wydarzeniami doświadczanymi pośrednio.

Niniejsze badanie jest częścią mojej pracy doktorskiej, w której badam jak trudne społecznie wydarzenia, których doświadczamy w naszym kraju, mogą na nas wpływać.

Każda osoba wypełniająca ankietę od razu będzie mogła zapoznać się z jej wstępnymi wynikami.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami badania.

Katarzyna Żukowska
Doktorantka na Wydziale Psychologii
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Question Title

Obraz

T