By the European Federation of Neurological Associations

Dit onderzoek bij jonge Europeanen met neurologische aandoeningen is een pan-Europees onderzoek voor mensen van 18-35 jaar met een neurologische aandoening die in Europa wonen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Europese Federatie van Neurologische Verenigingen [EFNA].Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in de grootste problemen waarmee deelnemers in hun dagelijks leven te maken hebben, en ook om meer te weten te komen over hun relaties met en mening over patiëntengroepen.De informatie die uit deze enquête wordt verzameld, zal worden gebruikt bij het opstellen van de toekomstige werkplannen van de EFNA, en moet ervoor zorgen dat wij en onze ledenorganisaties werken in het belang van degenen die wij vertegenwoordigen.Bevindingen uit de enquête zullen worden gepubliceerd op de EFNA-website (www.efna.net) op Wereld Hersen Dag 2018 (22 juli), om het publiek, gezondheidswerkers en beleidsmakers bewust te maken van de problemen die jonge mensen met een neurologische aandoening ondervinden.De enquête is beschikbaar in nog een aantal andere talen.Deze enquête bestaat uit 25 vragen. Bij het merendeel van de vragen kan een antwoord geselecteerd worden. Het duurt ongeveer 8 minuten om de enquête in te vullen. De enquête is anoniem en er wordt geen persoonlijke informatie verzameld. Door deze enquête in te vullen en in te dienen, geeft u als deelnemer uw geïnformeerde toestemming. Als u aanvullende informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met: communications@efna.netHet onderzoek loopt tot 21 mei. Bedankt voor uw steun!

T