1. Alumni Survey / Mezuniyet Anketi

Alumni Survey Form
Fall 2015-2016

Dear Alumni,

The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), requires an outcomes-based assessment from each undergraduate program applying for ABET accreditation.

As one of our valued graduates, we would like to thank you for the time you spent to fill our Alumni survey last semester. Your contribution in the Alumni survey was very valuable. As we have now updated our Program Educational Objectives (PEOs) we are seeking your contribution to our updated PEOs. Completing the questionnaire should not take more than a few minutes. Thank you in advance for your cooperation.

Department of Electrical and Electronic Engineering - ABET Committee

---------------------------------------------------------

Mezunlar Anket Formu
Güz 2015-2016


Değerli Mezunumuz,

Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (ABET), ABET akreditasyonuna başvuran her lisans programından çıktı bazında bir değerlendirme istemektedir.

Değerli mezunlarımızdan biri olarak bir önceki dönem Mezunlar Anketimizi doldurmak için harcadığınız zaman için teşekkür ederiz. Mezunlar Anketimize katkınız çok değerli olmuştur. Program Eğitim Amaçlarımızı (PEA) güncellemiş durumdayız. Güncellenmiş PEA’larımız hakkındakı görüşlerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz. Anketin tamamlanması birkaç dakikadan fazla sürmeyecektir. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABET Komitesi

T