Έρευνα

Ευχαριστούμε που διαθέτετε το χρόνο για να συμπληρώσετε αυτή την έρευνα σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες σας. Εκτιμούμε τη βοήθειά σας. Οι απαντήσεις σας είναι εθελοντικές και παραμένουν εμπιστευτικές. Η έρευνα θα βοηθήσει τον Ευρωπαϊκό συνασπισμό ασθενών με καρκίνο (ECPC), μια Ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική κεντρική οργάνωση που διευθύνεται από ασθενείς, να εντοπίσει καλύτερα τις ανάγκες για επιμορφωτικά εργαλεία και μαθησιακά προγράμματα των κοινοτήτων ασθενών με σπάνιους καρκίνους.

Για την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας απαιτούνται περίπου 20 λεπτά.

Question Title

* 1. Είστε ασθενής με καρκίνο, άτομο που παρέχει περίθαλψη σε ασθενή με καρκίνο ή εντολοδόχος  ασθενή με καρκίνο;

T