Bolnički ljekarnici i ostali članovi multidisciplinarnog tima- medicinske sestre, farmaceutski tehničari i drugi – u svakodnevnom se poslu  susreću s opasnim lijekovima. Sigurno rukovanje opasnim lijekovima je od krajnje važnosti za sigurnost zdravstvenih radnika kao i pacijenata koji su tim lijekovima liječeni. Kako bi se utvrdila prikladna procedura rukovanja navedenim proizvodima, vrlo je bitno poznavati klasifikaciju opasnih lijekova. Ipak, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, u Europi ne postoji jedno tijelo, kao što je to Nacionalni institut profesionalne sigurnosti i zdravlja (NIOSH) koje bi objedinilo sve informacije vezane uz klasifikaciju opasnih lijekova.
 
Kako bi dobili širu sliku o klasifikaciji opasnih lijekova koja se koristi u Europi, Europsko društvo bolničkih ljekarnika (EAHP) je osnovalo Specijaliziranu interesnu grupu (SIG) na temu opasnih lijekova, koja je u potrazi za dodatnim informacijama za svoj rad, te Vam se stoga obraća putem ovog upitnika.
 
Zahvaljujemo svim voditeljima bolničkih ljekarni na sudjelovanju u EAHP-ovom upitniku o opasnim lijekovima.
 
Biti će Vam potrebno ok 20 do 25 minuta da ispunite ovaj upitnik.
 
Upitniku ćete moći pristupiti do 10. listopada 2021. godine.


U odsutnosti europske definicije opasnih lijekova, specijalizirana interesna grupa EAHP-a je uzela slobodu predložiti definiciju koja je proizašla iz njenog rada.

Opasni lijek ili engleski “hazardous medicinal product” skraćeno (HMP) koji se spominje u ovom upitniku, definiran je modificiranom verzijom NIOSH-ove definicije, koja je korištena upravo zbog svoje prepoznatljivosti.

Lijekovi se klasificiraju kao opasani/hazardni kada posjeduju jednu od slijedećih pet karakteristika, bez obzira na predloženu formulaciju ili put primijene:
  • Genotoksičnost, ili sposobnost da izaziva promjenu ili mutaciju u genetičkom materijalu; mutagen.
  • Kancerogenost, ili sposobnost da uzrokuje pojavu karcinoma u ljudi, na animalnom modelu ili oboje; kancerogen.
  • Teratogenost, ili razvojna toksičnost, sposobnost interferencije s normalnim razvojem bilo prije ili poslije rođenja.
  • Izazivanje reproduktivnih oštećenja.
  • Ozbiljnu toksičnost organa pri malim dozama dokazana na humanom ili animalnom modelu.
 
Opaska: Ovo se odnosi i na lijekove koji se ne bi smjeli lomiti ili gnječiti bilo od strane medicinskog osoblja ili u domaćinstvu.

0 od 36 odgovora
 

T