Trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa và giáo dục đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian ở nhà và giãn cách xã hội để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Mục tiêu của khảo sát này là đánh giá mức độ thoải mái của khán giả với trải nghiệm trực tiếp trong tương lai, cũng như hiểu giá trị của các phương pháp thể hiện thay thế và dưới hình thức ảo khác đối với người dân Eastside.

Chính quyền Thành Phố Bellevue đã xây dựng khảo sát này với sự hỗ trợ của Liên Minh Văn Hóa và Nghệ Thuật Eastside (Eastside Arts and Culture Coalition) cũng như các thành phố khác ở Eastside, bao gồm Issaquah, Kirkland, Redmond và Renton. Khảo sát này có ba phần với 17 câu hỏi và sẽ mất khoảng 5 đến 8 phút để hoàn thành. Bản tổng hợp kết quả sẽ được chia sẻ sau khi khảo sát kết thúc vào ngày 17 tháng 7.
0 of 17 answered
 

T