Prin prezenta îmi exprim consimțământul ca fotografii sau montaje video cu fotografii care îmi captează imaginea să fie procesate de către UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România pentru beneficiul UNSAR în scopul publicării în mediul online (de ex: Facebook, LinkedIn, www.unsar.ro, www.asiguropedia.ro, www.isf.ro) ale UNSAR, ISF, precum și în emisiuni TV/online agreate de UNSAR și ISF.

Question Title

* 1. Nume și prenume

Question Title

* 2. Adresa de e-mail

Question Title

* 3. Număr de telefon

Vă informăm că datele dvs. sunt prelucrate de UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, et.1, sector 1
Și ISF – Institutul de Studii Financiare cu sediul în București, str. Popa Petre, nr. 24, cod poștal 020805, sector 2
în  calitate de Operatori asociați
Scopul și temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor dvs. personale are drept scop principal prezentarea în presă și mediul online a  activităților desfășurate de Operatorii asociați, inclusiv în colaborare cu alte entități,  pentru atingerea obiectivelor asociației în interesul pieței de asigurări, activități la realizarea cărora ați contribuit și dvs..
Aceste date colectate vor fi prelucrate în baza consimțământului dvs. liber exprimat conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Transmiterea datelor dvs.: Prin publicare,  imaginea dvs. va fi accesibilă tuturor celor care accesează fotografia/fotografiile/montajul video cu fotografiile/materialele filmate  conținând imaginea dvs. stocate în revista în format fizic și electronic, pe paginile de internet și social media (de ex: Facebook, LinkedIn) ale Operatorilor asociați, precum și în emisiuni TV/online agreate de Operatorii asociați. De asemenea, aceste date pot fi dezvăluite către a) membrii Operatorii asociați, b) furnizorii de servicii, partenerii sau colaboratorii implicați în organizarea evenimentului, c) autorități publice,
Înțeleg că imaginile mele ar putea fi preluate de pe paginile de internet și/sau social media și/sau emisiuni TV ale Operatorilor asociați, sau de către alte entități care nu colaborează, nu se află sub controlul sau în vreun raport juridic cu Operatorii asociați. Pentru modul cum aceste entități ar putea prelucra imaginea dvs., Operatorii asociați nu au nicio responsabilitate.
Durata prelucrării: Datele dvs. personale vor fi păstrate pentru perioada realizării scopurilor detaliate mai sus, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.
Drepturile dumneavoastră:
a)         Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem;
b)         Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm și/sau completam datele personale pe care le deținem despre dvs.;
c)         Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs.;
d)         Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă;
e)         Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs.;
f)          Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. În mod special, aveți dreptul de vă opune la profilare.
h)         În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ.
Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați oricând trimițând o solicitare (i) prin e-mail la office@unsar.ro sau dpo@isfin.ro; (ii) prin poșta sau, in zilele lucrătoare între orele 9.00-17.00, direct la următoarele adrese: București, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19 sector 1 sau  București, str. Popa Petre, nr. 24, sector 2
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal..
Pentru mai multe informații despre protecția datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa consultați Politica de confidențialitate disponibilă la https://unsar.ro/politica-de-confidentialitate, respectiv  https://www.isf.ro/sites/default/files/inline-files/Politica%20privind%20prelucrarea%20datelor%20cu%20caracter%20personal%20final.pdf

Question Title

* 4.
DECLAR că am citit informațiile de mai sus și sunt de acord ca fotografiile, montajele video cu fotografii și/sau materialele filmate care îmi capteaza imaginea să fie prelucrate în vederea publicării lor în mediul online, pe paginile de internet și social media (de ex: Facebook, LinkedIn, Instagram) ale UNSAR și ISF, precum și în emisiuni TV/online agreate de UNSAR.

 Acest consimțământ are un caracter voluntar și poate fi retras în orice moment.

T