Question Title

* 1. Xin vui lòng cho biết độ tuổi hiện tại của bạn?

Question Title

* 2. Xin vui lòng cho biết giới tính của bạn?

Question Title

* 3. Nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì?

Question Title

* 5. Hiện tại, bạn thường tham gia Đấu Trường Không Gian ở các mốc giờ nào?

T