Please give me your views in 60 Seconds


Question Title

* 1. Eich manylion

Question Title

* 2. Pa rai o ymgyrchoedd diweddar Darren ydych chi'n ymwybodol ohonyn nhw? (Please tick all those which apply)

Question Title

* 3. Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn ymgyrchu dros Gronfa Triniaethau Canser I ddod â'r loteri côd post mewn gofal canser I ben. Ydych chi'n cefnogi'r ymgyrch hwn?

Question Title

* 4. Pa DRI o'r materion isod fyddwch chi'n seilio'ch pleidlais arnyn nhw yn ystod etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf?

Question Title

* 5. Sut wnaethoch chi bleidleisio yn Etholiad Cyffredinol 2015?

Question Title

* 6. Wrth feddwl ymlaen at yr etholiad cyffredinol nesaf, fel mae pethau'n sefyll heddiw, pa mor debygol yw hi y byddwch yn pleideisio dros bob un o'r pleidiau canlynol - ar raddfa o 1-10, ble mae 0 yn golygu nad oes unrhyw debygrwydd y byddwch yn pleidleisio dros y blaid a 10 yn.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ceidwadwyr Cymreig
Llafur
Dem Rhydd
UKIP
Plaid Cymru

Question Title

* 7. Pa mor debyg ydy hi y byddwch chi'n pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf?

Question Title

* 8. Mae llawer o bobl yn ei chael hi'n haws pleidleisio trwy'r post, sy'n sicrhau y byddant yn cael pleidleisio hyd yn oed os byddan nhw i ffwrdd neu'n sal. Hoffech chi ffurflen gais i bleidlesio trwy'r post?

T