Chào Gunner,

Gunny đã bước qua tuổi thứ 6 với nhiều thay đổi, đặc biệt với phiên bản mới Đại Chiến Hầm Mỏ vừa ra mắt. Gunny Team rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn dành cho Gunny nói chung và phiên bản mới nói riêng.

10 phần quà đặc biệt dành cho 10 bạn có ý kiến đóng góp giá trị, tích cực và sớm nhất.

 
10% of survey complete.

T