RO: Unul dintre instrumentele promovate de Comisia Europeană pentru atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European îl reprezintă investițiile sustenabile. În acest sens, Comisia a solicitat crearea unui sistem de clasificare la nivel european pentru activitățile sustenabile, adică o taxonomie a UE. Astfel, în 12 iulie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2020/852 cunoscut și ca Regulamentul privind taxonomia.

Pentru a stabili cât de cunoscute sunt prevederile acestui regulament în rândul entităților din România, vă invităm să participați la un scurt sondaj. Participarea la sondaj este anonimă, durata de completare este de 10 minute, iar rezultatele vor fi folosite pentru realizarea unui raport care va fi disponibil public pe paginile web ale INNOVA Project Consulting și The Diplomat Bucharest.
                                                                                     
                                                                            ***
ENG: One of the tools promoted by the European Commission to achieve the objectives of the European Green Deal is sustainable investment. In this regard, the Commission has called for the creation of a European classification system for sustainable activities, i.e. an EU taxonomy. Thus, on 12 July 2020, Regulation (EU) 2020/852, also known as the Taxonomy Regulation, entered into force.

In order to establish how well known the provisions of this regulation are among the entities in Romania, we invite you to participate in a short survey. Participation in the survey is anonymous, completion time is 10 minutes, and the results will be used to make a report that will be publicly available on the websites of INNOVA Project Consulting and The Diplomat Bucharest.

Question Title

1. În care dintre următoarele categorii se încadrează entitatea pe care o reprezentați? / Which of the following categories does the entity you represent fall into?

Question Title

2. În care dintre sectoarele de activitate se încadrează entitatea pe care o reprezentați? / Which of the business sectors does the entity you represent fall into? 
(Vă rugăm să bifați toate sectoarele în care desfașurați activități) / (Please tick all sectors in which you carry on activities)

Question Title

3. Entitatea pe care o reprezentați are mai mult de 500 de angajați? / Does the entity you represent have more than 500 employees?

Question Title

4. Protecția mediului reprezintă un aspect important al strategiei de dezvoltare / de sustenabilitate a entității pe care o reprezentați? / Is environmental protection an important aspect of the development strategy / sustainability strategy of the entity you represent?

Question Title

5. La care dintre următoarele obiective de mediu considerați că entitatea pe care o reprezentați contribuie prin activitățile și produsele sale? / To which of the following environmental objectives do you consider that the entity you represent contributes through its activities and products?

Question Title

6. Va rugăm să justificați alegerea dumneavoastră de la intrebare anterioară / Please justify your choice from the previous question

Question Title

7. Cât de familiarizați sunteți cu prevederile Regulamentului UE 852/2020 privind Taxonomia Europeană? / How familiar are you with the provisions of EU Regulation 852/2020 related to European Taxonomy?

Question Title

8. Este obligată entitatea pe care o reprezentați să raporteze informațiile nefinanciare conform Directivei UE 95/2014? / Is the entity you represent obliged to report non-financial information in accordance with EU Directive 95/2014?

Question Title

9. Entitatea pe care o reprezentați a demarat procesul de conformare cu prevederile Regulamentului UE 852/2020? / Has the entity you represent started the process of complying with the provisions of EU Regulation 852/2020?

Question Title

10. Care sunt instrumentele de care ați avea nevoie pentru a facilita procesul de conformare cu prevederile Regulamentului UE 852/2020? / What tools would you need to facilitate the process of complying with the provisions of EU Regulation 852/2020?

T