Development for Peace Education

Question Title

* 1. Ke:

Question Title

* 2. Sebaka

Question Title

* 3. Sehlomathiso sa molao oa motheo sa borobong/ 9th Amendment of the Constitution

Ha Paramente e le mothating oa ho fanyeha melaoana ea tsamaiso e etsang hore setšoantšo sa molao se ee komiting  e le hore setšoantšo se reretsoeng ho fetola molao oa motheo ho thibela Tona-kholo ho eletsa Khosi ho qhala paramente ha Bakhethoa ba mo tlositse se tšohloe ho sa nonngoa Sechaba maikutlo, DPE e ile ea etsa khanyetso ‘me kajeno setšoantšo se komiting Sechaba se buletsoe ho hlahisa maikutlo.  Maikutlo a a fapana uena u ea le a fe maiktulo?

Question Title

* 4. Ho thibela Tonakholo ho eletsa Motlotlehi ho qhala paramente ke e ‘ngoe ea litaba tse teng kahar’a tlhoho-bocha, na

Question Title

* 5. Le ha morero e le ho thibela Tona-kholo ho eletsa Motlotlehi ho qhala paramente ha a hlotsoe ke livoutu paramenenteng setšoantšo sena sa molao se kenyeletsa liphetoho tse kang ho notla nako eo ka eona ho koaloa hoa paramente ka tsela ea prorogation, ho Kenya ‘Muso oa nakoana oa botšoareli ka molaong, ho tinketsa paramente hore ha Tonakakholo a ka lakatsa ho e qhala le ha a sa liuuoa a hlolehe ho eletsa Motlotlehi ntle le ha a ka tšehetsoa ke bongata ba peli borarong ba litho tabeng eo.

T