Kwestionariusz dotyczący dostępności do testowania HCV jak również opieki medycznej w związku z zakażeniem HCV

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wspólnie z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) organizuje debatę dotyczącą zagadnień związanych z zakażeniami HCV wśród osób przyjmujących substancje psychoaktywne w iniekcji.

Debata jest pomyślana jako pilotaż jednego z segmentów szerszych działań EMCDDA, mających na celu poprawę dostępności do testowania zakażeń HCV, jak również zwiększenia liczby osób włączonych do opieki medycznej  w związku z zakażeniami HCV. Aby osiągnąć zaplanowane cele, konieczne jest zidentyfikowanie i omówienie zagadnień postrzeganych jako istotne bariery w obszarze: testowania w kierunku HCV oraz dostępu do opieki medycznej (na poziomie systemu, dostawcy, klienta), a także przedyskutowanie rozwiązań w celu pokonania tych barier. I temu miałaby posłużyć debata.

Poprzez ten projekt EMCDDA ma na celu wspieranie działań państw Unii Europejskiej dotyczących poprawy krajowych praktyk w zakresie testowania i leczenia zakażeń HCV. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez EMCDDA  i REITOX Focal Point (Krajowy Punkt Kontaktowy) odbyło się w Luksemburgu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie – w ramach Państwa kompetencji – kwestionariusza, którego wyniki zostaną przedstawione w trakcie debaty.
0 of 14 answered
 

T