Comuna Zau de Câmpie - Plan Urbanistic General (PUG) - Chestionar adresat companiilor private

Etapa Studiilor de Fundamentare

Consiliul Local Zau de Câmpie, cu sprijinul proiectantului SC Eco Maps SRL, a demarat în anul 2024 procesul de realizare a Studiilor de Fundamentare aferente Planului Urbanistic General (PUG) al comunei. Rolul acestui document de planificare urbană este să fundamenteze deciziile autorităților publice locale, ale mediului de afaceri și ale comunităților locale. Concret, acesta va asigura transpunerea spațială a propunerilor de dezvoltare formulate de către unitatea administrativ-teritorială, de către alte tipuri de actori relevanți (instituții publice, companii private, ONG-uri și alte structuri de tip asociativ) și de către cetățenii comunei Zau de Câmpie.

În acest context, vă adresăm invitația de a contribui la pregătirea unui document de planificare urbană a comunei, care să răspundă în mod real nevoilor dumneavoastră cele mai stringente, prin completarea acestui chestionar.

Vă mulțumim!
1.Cum apreciați, pe ansamblu, evoluția economică recentă a comunei ?
2.Cât de mult au afectat următoarele probleme activitatea firmei dumneavoastră în ultimii 3 ani?
Foarte mult
Mult
Nici mult, nici puțin
Puțin
Foarte puțin
Deficiențele legate de infrastructura tehnico-edilitară
Infrastructura de transport deficitară
Dificultăți în găsirea forței de muncă
Forței de muncă slab calificată
Lipsa de terenuri pentru investiții noi
Lipsa furnizorilor locali
Lipsa unor facilități pentru investitori
Altele
3.Cum apreciați colaborarea firmei dumneavoastră cu administrația locală?
4.Cum ar putea ajuta/susține administrația locală dezvoltarea firmei dumneavoastră?
5.Cum ați descrie activitatea firmei dumneavoastră, în ultimii trei ani, în raport cu următoarele aspecte?
A crescut
A scăzut
A stagnat
Număr angajați
Cifră de afaceri
Profit net
6.Intenționați o extindere a activității actuale în comuna Zau de Câmpie în următorii trei ani?
7.Dacă nu, de ce? Dacă da, de ce?
8.Care credeți că sunt principalele probleme în comună?
9.Ce activități economice considerați că ar putea susține dezvoltarea economică a comunei în următorii ani?
10.Care considerați ca sunt principalele puncte tari care ar putea contribui la dezvoltarea viitoare a comunei?
11.Ce măsuri ar trebui să implementeze administrația locală pentru a atrage mai mulți investitori ?
12.Care este domeniul principal de activitate al firmei?