Каним Ви да участвате в изследване, посветено на реакциите на различни групи хора в условията на кризата, породена от COVID-19. Въпросникът е подготвен от експерти психолози и антрополози и цели да подпомогне разработването на ефективни мерки за психосоциална подкрепа в кризисни ситуации.

При попълване, моля посочвайте отговорите, които най-точно се отнасят лично до Вас. Проучването е напълно анонимно. Попълването на въпросника отнема приблизително 15 минути. Искрените Ви отговори ще бъдат от голяма полза за изучаване на психологичните аспекти на реакциите при кризи.

Изследването се провежда от екип на Департамент „Психология“ към ИИНЧ-БАН в рамките на проект № KП-06-КД2/5 „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, МОН.

T