Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul Proiectului „Corectitudine, legalitate, etică într-o administrație publică responsabilă (CLEAR)" COD SIPOCA 1135, Cod MYSMIS 152130" și are ca scop evaluarea percepției reprezentanților societății civile (cetățeni cu vârsta de peste 18 ani, rezidenți ai Municipiului Vaslui) cu privire la problemele legate de corupție în administrația publică locală, existente la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui.

Prezentul chestionar este anonim, toate datele care ar putea conduce la orice formă de identificare a respondenților fiind protejate, conform legislației în vigoare.

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (”¨”). În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele.

Question Title

* 1. Vârsta dvs. este:

Question Title

* 2. Sexul dvs. este:

Question Title

* 3. Ultimul nivel de educație absolvit:

Question Title

* 4. Care este ocupația dvs.?

Question Title

* 5. Ați avut nevoie / beneficiat vreodată de unul dintre serviciile furnizate de către Primăria Municipiului Vaslui?

Question Title

* 6. Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă un grad foarte scăzut de satisfacție și 5 un grad foarte ridicat de satisfacție, cât de mulțumit sunteți de serviciile întreprinse de către Primăria Municipiului Vaslui?

Question Title

* 7. Vi s-a cerut vreodată mită pentru realizarea / soluționarea vreunui serviciu în cadrul administrației publice din Municipiul Vaslui sau ați asistat vreodată la un astfel de act?

Question Title

* 8. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Vă rugăm să bifați pentru fiecare dintre opțiunile de mai jos varianta care exprimă cel mai bine opinia Dumneavoastră, unde 1 reprezintă dezacord total, iar 7 reprezintă acord total.

  1 2 3 4 5 6 7
Funcționarii publici din localitatea mea întotdeauna respectă legea
Legea trebuie respectată indiferent cât de mult interferează cu interesele sau ambițiile personale
Funcționarii publici din localitatea mea sunt demni de încredere
Pot avea încredere că instituțiile publice din localitatea mea iau deciziile potrivite pentru comunitate
Am încredere în instituțiile publice din localitatea mea
Funcționarii publici din alte țări UE sunt mai onești decât cei din localitatea mea

Question Title

* 9. În general, credeți că funcţionarii publici din Primăria Municipiului Vaslui, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, solicită sau acceptă cadouri, servicii,  favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj? Evaluaţi pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că funcţionarii publici nu solicită/accceptă cadouri, iar 5 înseamnă că solicită/acceptă cadouri/servicii.

Question Title

* 10. Cum apreciați eficacitatea următoarelor sancțiuni anticorupție?

  Eficientă Într-o oarecare măsură eficientă Ineficientă
Concedierea imediată a personalului implicat în acte de corupție gravă (luare/ dare de mită, șantaj, uz de influență etc.)
Sancționarea imediată a personalului implicat
Mediatizarea actelor de corupție
Suspendarea pe o anumită perioadă a activității persoanelor implicate

Question Title

* 11. În eventualitatea în care ați sesiza o faptă de corupție în cadrul administrației publice ați reclama acest eveniment?

Question Title

* 12. Ce schimbări considerați că ar fi necesare pentru îmbunătățirea modului de funcționare a autorităților publice. Vă rugăm să bifați unul sau mai multe răspunsuri.

Question Title

* 13. Cunoaşteţi cazuri de corupţie din experiența personală sau prezentate în presă și în care să fie implicaţi funcționari publici din localitatea Dvs. ?

Question Title

* 14. În tabelul următor este prezentată o serie de consecinţe şi efecte ale corupţiei. Stabiliți o prioritate a acestora în funcţie de gravitate, notându-le de la 1 la 3 pe cele mai importante.

  1 2 3
1. valorizarea nepotismului şi a unor criterii de recrutare şi selecţie a personalului lipsite de transparență şi de obiectivitate
2. incapacitatea justiției de a fi echitabilă
3. proasta gestionare a banilor publici
4. scăderea eficienţei şi a legitimității instituţiilor publice

Question Title

* 15. Care dintre următoarele pot favoriza apariţia corupţiei? Vă rugăm să încercuiți unul sau mai multe răspunsuri.

Question Title

* 16. Dacă te-ai afla/aflat în situația de a lua la cunoştinţă de un caz/o faptă de corupție, cum ai proceda/procedat în vederea raportării acestei situații? Vă rugăm să încercuiți unul sau mai multe răspunsuri.

☒ Declar că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către S.C. Synesis Partners S.R.L. Totodată îmi dau acordul față de posibila comunicare a acestor date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

T