Question Title

* 1. Най-общо казано, каква е оценката ви за Конгрес 2014 на ITF?

Question Title

* 2. Каква е оценката ви за пленарните сесии, покриващи различни точки от дневния ред?

  много добра добра задоволителна слаба
Церемонията по откриването
Докладите по дейностите
Дебата "От глобална криза към глобална справедливост-транспортните работници отвръщат на удара"
Другите предложения и резолюции
Заключителната сесия

Question Title

* 3. Моля, дайте вашата оценка за другите конгресни заседания

  много добра добра задоволителна слаба
Секционните конференции и конференциите на жените транспортни работници, на младите работници и по логистика: Моля, направете допълнителни коментари за конкретните конференции, на които сте присъствали.
Съпътстващите събития: Моля направете допълнителни коментари за конкретните съпътстващи събития, на които сте присъствали – смятате ли ги за информативни/ приятни т.н.?:
Регионални избирателни групи: Моля направете допълнителни коментари за конкретната избирателна група, в която сте участвали.

Question Title

* 4. Това беше първият изцяло дигитален конгрес на ITF. Моля, помогне ни да разберем мнението ви. Моля, кажете оценката си за следното.

  много добра добра задоволителна слаба
Намирането и използването на документите чрез таблета през уебсайта на Конгреса на ITF
Взаимодействието чрез таблета ви през уебсайта на Конгреса на ITF
Обучението за работа с таблета и конгресния уебсайт
Подкрепата от страна на персонала в използването на таблета и конгресния сайт
Предварителната информация от ITF за дигиталния конгрес

Question Title

* 5. Кажете ни, с ваши думи, какво според вас беше ПОЛОЖИТЕЛНО по време на Конгрес 2014: (Моля, коментирайте въпроси, като: съдържанието, дигиталния конгрес, включително таблетите и конгресния уебсайт, презентациите и методите, времето, посветено на обсъждане на всяка точка от дневния ред, организацията на срещата, съоръжения и т.н.)

Question Title

* 6. Кажете ни, с ваши думи, какво според вас беше ОТРИЦАТЕЛНО по време на Конгрес 2014: (Моля, коментирайте въпроси, като: съдържанието, дигиталния конгрес, включително таблетите и конгресния уебсайт, презентациите и методите, времето, посветено на обсъждане на всяка точка от дневния ред, организацията на срещата, съоръжения и т.н.)

Question Title

* 7. Какво бихте променили или предложили да се подобри за бъдещите конгреси?

Question Title

* 8. Какво получихте от Конгреса, което ще е от полза за вашия синдикат?

Question Title

* 9. Имате ли някакви други наблюдения или предложения?

Question Title

* 10. Информация за контакти

T