* 1. Quina nota li poseu a Peter Vives (Nil) com a actor?

T