Question Title

* 1. До каква степен сте запознати с понятието МЕДИАЦИЯ?

Question Title

* 2. В случай на конфликт в училище, в който вие сте една от страните, към кого бихте се обърнали за помощ?

Question Title

* 3. В случай, че ваш съученик, с когото имате проблем, се обърне към медиатор, бихте ли се съгласили да участвате в сесията, за да разрешите конфликта?

Question Title

* 4. Бихте ли желали във вашето училище да има център по медиация?

Question Title

* 5. Бихте ли желали да преминете през обучение за медиатор?

Question Title

* 6. Ако отговорът е „ДА“, попълнете: трите имена и клас

T