Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στη μελέτη μας.
 
Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει εάν και κατά πόσο πληροίτε τα κριτήρια ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στην παρούσα μελέτη. Απαντώντας στις ερωτήσεις που ακολουθούν, δεν υπάρχει καμία δέσμευση της συμμετοχής σας. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί καθαρά για ερευνητικούς και επιστημονικούς λόγους. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο πέντε (5) λεπτά από το χρόνο σας. Απαντήστε στις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά και ξεκάθαρα.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων !!

T