Kajian Kepuasan Pelanggan (CSS) Perbendaharaan Negeri Selangor 2014

Bangsa

Question Title

* 1. Bangsa

Jantina

Question Title

* 2. Jantina

Berapa kerapkah anda berkunjung ke Perbendaharaan Negeri Selangor dalam seminggu?

Question Title

* 3. Berapa kerapkah anda berkunjung ke Perbendaharaan Negeri Selangor dalam seminggu?

Sila pilih Bahagian/Unit yang anda berurusan di Pejabat ini.

(Berurusan bermaksud mendapatkan perkhidmatan kami secara hadir sendiri (walk-in), e-mail, telefon, surat, faksimili, Laman Web Rasmi Perbendaharaan Negeri Selangor atau mana-mana sistem atas talian (online system) yang ditawarkan di dalamnya)

Question Title

* 4. Sila pilih Bahagian/Unit yang anda berurusan di Pejabat ini.

(Berurusan bermaksud mendapatkan perkhidmatan kami secara hadir sendiri (walk-in), e-mail, telefon, surat, faksimili, Laman Web Rasmi Perbendaharaan Negeri Selangor atau mana-mana sistem atas talian (online system) yang ditawarkan di dalamnya)

Nyatakan bentuk urusan yang anda lakukan.

Question Title

* 5. Nyatakan bentuk urusan yang anda lakukan.

Nilaikan kualiti perkhidmatan pelanggan kami dalam aspek berikut:

Question Title

* 6. Nilaikan kualiti perkhidmatan pelanggan kami dalam aspek berikut:

  Tidak memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Sederhana memuaskan Sangat memuaskan N/A
Cepat dan responsif
Mesra dan menghormati pelanggan
Cekap dan mahir menjalankan tugas
Berusaha memudahkan urusan pelanggan
Bijak mengawal emosi/bersikap profesional
Sedia menerima kritikan/pandangan
Memberi layanan adil kepada semua pelanggan
Kualiti capaian perkhidmatan.

Question Title

* 7. Kualiti capaian perkhidmatan.

  Tidak memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Sederhana memuaskan Sangat memuaskan N/A
Lokasi Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor mudah dikunjungi
Perbendaharaan Negeri Selangor mudah dihubungi melalui telefon
Portal/Laman Web Rasmi Perbendaharaan Negeri Selangor mudah digunakan
Nilaikan kualiti kemudahan berikut:

(Sila pilih N/A - Tidak Berkaitan sekiranya anda tidak pernah ke Pejabat kami)

Question Title

* 8. Nilaikan kualiti kemudahan berikut:

(Sila pilih N/A - Tidak Berkaitan sekiranya anda tidak pernah ke Pejabat kami)

  Tidak memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Sederhana memuaskan Sangat memuaskan N/A
Lif
Papan tanda arah
Parkir/medan letak kereta
Tandas awam
Bahan bacaan/perpustakaan
Bahan promosi/risalah/brosur
Kemudahan Orang Kelainan Upaya (OKU)
Kemudahan Warga Emas
Kafeteria
Surau
Telefon awam
Mesin ATM
Pas Keselamatan
Bagaimanakah anda mengetahui tentang perkhidmatan kami?

Question Title

* 9. Bagaimanakah anda mengetahui tentang perkhidmatan kami?

Sila nyatakan komen/cadangan penambahbaikan (sekiranya ada).

Question Title

* 10. Sila nyatakan komen/cadangan penambahbaikan (sekiranya ada).

T