Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw feedback m.b.t. het Diagnostisch toets overleg (DTO). Wij hechten veel waarde aan uw input en horen graag waar wij kunnen verbeteren.

Het invullen van de enquete duurt maximaal 5 minuten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw feedback.

Met vriendelijke groet,

SCAL

Question Title

* 1. Bent u tevreden met de verscheidenheid aan onderwerpen die wij aanbieden?

Question Title

* 2. Bent u tevreden over de inhoud van de DTO’s?

Question Title

* 3. Heeft u naast onze huidige onderwerpen (KC, MMB en cardiologie) behoefte aan onderwerpen van andere specialismes?

Question Title

* 4. Welke specialismes vindt u nog meer interessant?

Question Title

* 5. Welke onderwerpen vindt u nog meer interessant voor DTO’s?

Question Title

* 6. Vindt u het interessant als er tijdens een DTO een casus behandeld wordt?

Question Title

* 7. Casus: zou u zelf de casus aan willen leveren of wilt u dat SCAL dat doet?

Question Title

* 8. Heeft u een idee over hoe wij onze DTO’s interactiever kunnen maken?

Question Title

* 9. Geeft u de voorkeur aan een online meeting of een fysieke meeting?

Question Title

* 10. Brengen onze sprekers de inhoud van een DTO duidelijk over?

Question Title

* 11. Vindt u de presentatie van een DTO duidelijk?

Question Title

* 12. Volgt u naast DTO's bij SCAL ook DTO's bij andere laboratoria?

Question Title

* 13. Heeft u voor ons nog verbeterpunten of suggesties?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T