Question Title

* 2. Ձեր հաստիքի անվանումը (Ծրագրավորման դեպքում նշեք նաև ծրագրավորման լեզուն․ օրինակ՝ Node.js developer)

Question Title

* 3. Քանի՞ տարվա փորձ ունեք այս ոլորտում  (Նշեք այն հաստիքի փորձը, որը գրել եք 2-րդ հարցի մեջ)

Question Title

* 5. Ձեր աշխատավայրը (քաղաք/մարզ)

Question Title

* 7. Ամսական ԶՈՒՏ աշխատավարձի չափը ՀՀ դրամով

Question Title

* 8. Հավելյալ բոնուսներ (Կարող եք ընտրել և՛ ամսական, և՛ տարեկան տարբերակները)

Question Title

* 9. Այլ նշումներ

0 of 9 answered
 

T