децембар 2012. године

 
11% of survey complete.
Овај упитник намењен је онима који се баве односима с јавношћу. Циљ истраживања је да се сагледа стање и могућност развоја струке односа с јавношћу у Србији. Анкета је анонимна и одузеће Вам oко десет минута. Имајте на уму да не одговарате на сва питања, те Вас молимо да обратите пажњу на која питања одговарате.
Унапред захваљујемо на издвојеном времену и доприносу струци.

Question Title

* 1. Да ли сте упознати са радом Друштва Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ)?

Question Title

* 2. Да ли сте члан ДСОЈ?

Question Title

* 3. Да ли сте члан неке међународне струковне организације која се бави комуникацијама?

Question Title

* 4. Да ли мислите да је ДСОЈ институција која би требало да се бави сертификацијом или лиценцирањем стручњака у области односа с јавношћу?

T