Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Français
  • Malti
  • Čeština
  • Македонски

1. Вовед во прашалникот


Проектот „Пријателски простори за аутизам“ Ве прашува


како лице на спектарот на аутизам
за вашето искуство


со пристап до јавни простори
со цел да открие битни фактори


и да ги направи повеќе пријателски за аутизам.


Можеби ќе биде потрена помош од некого во пополнувањето наовој прашалник.
 

Овој проект е финансиран од Еразмус+ програмата
на Европската Унија.

Question Title

* 2.

Колку години имам?

Question Title

* 4.

Давам согласност
мојот одговор да биде искористен во јавен извештај
во состав на проектот „Пријателски простори за аутизам“.

Одговорите на резулатите ќе се сметаат за анонимни.

Question Title

* 5.

Сакам да добивам понатамошни информации за овој проект

0 одговорени од 12 прашања
 

T