Z góry dziękuję za każdą wypełnioną ankietę oraz wszelkie uwagi. Takie informacje są dla mnie niezwykle cenne.

Question Title

* 1. Jaka jest Twoja ogólna ocena mojej prezentacji w skali od 1 do 5 (5 - najwyższa ocena)?

Question Title

* 2. Jak oceniasz zawartość merytoryczną mojej prezentacji w skali od 1 do 5 (5 - najwyższa ocena)?

Question Title

* 3. Jak oceniasz mój sposób prezentowania w skali od 1 do 5 (5 - najwyższa ocena)?

Question Title

* 4. Wymień jedną rzecz jaką zapamiętałeś/aś z moje prezentacji.

Question Title

* 5. To jest miejsce na wszelkiej maści komentarze, zgłoszenia i zażalenia. Każda uwaga będzie dla mnie cenna.

T