Question Title

* 1. How satisfied were you with the OVERALL quality of service provided by Onexox Customer Service?
Adakah anda berpuas hati dengan KESELURUHAN kualiti perkhidmatan Khidmat Pelanggan Onexox apabila anda berurusan dengan kami?

Question Title

* 2. How satisfied were you with the OVERALL quality of service provided by Onexox Customer Service?
Adakah anda berpuas hati dengan KESELURUHAN kualiti perkhidmatan Khidmat Pelanggan Onexox apabila anda berurusan dengan kami?

Question Title

* 3. How satisfied were you with the COURTESY AND PROFESSIONALISM of our Customer Service Executive in responding to your inquiry?
Adakah anda berpuas hati dengan KESOPANAN DAN SIKAP PROFESIONAL yang ditunjukkan oleh Eksekutif Khidmat Pelanggan dalam menyampaikan maklumat tersebut kepada anda?

Question Title

* 4. Overall, do you have any COMMENTS or SUGGESTIONS for Onexox to improve on their products and services? Please fill in your comments or suggestions in the box provided.
Sila nyatakan sebarang KOMEN atau CADANGAN bagi meningkatkan lagi mutu produk dan perkhidmatan Onexox secara keseluruhan. Sila isi komen dan cadangan di dalam ruangan yang di sediakan

Question Title

* 5. Kindly fill your Personal Information in below column for this Survey (Your Full Registered Name, Email Address, Your Contact Number, Dealer ID and Executive Customer Service Name)
Sila isi Maklumat Peribadi anda di bawah untuk kami proses Kaji Selidik ini (Nama Penuh, Alamat Email, Nombor Telefon serta Nama, ID Pengedar dan Eksekutif Khidmat Pelanggan yang menjawab pertanyaan/aduan anda)

T