A Duna nyolc országát érintő, EU-s társfinanszírozással megvalósuló LIFE WILDisland projekt célja a természet és a biológiai sokféleség megőrzése a folyó leginkább természetközeli, legszebb és legértékesebb szigetein.
Kérjük, a kérdőív kitöltésével vegyen részt nemzetközi felmérésünkben, és segítsen Duna térségében zajló folyó- és szigetvédelmi tevékenységeink hatékonyabb megtervezésében és kommunikációjában.

https://wildisland.danubeparks.org

Válaszait névtelenül kezeljük. A résztvevők személyes adatait kizárólag a személyes adatok védelméről szóló szabályoknak megfelelően, a jelenlegi felmérés céljából gyűjtjük és dolgozzuk fel.

Question Title

* 1. Ha a lakóhelyének természeti tájaira gondol, melyekre büszke (válasszon legfeljebb 3 lehetőséget)?

Question Title

* 2. Ha a lakóhelyének természeti tájaira gondol, melyik(ek) jut(nak) eszébe először?

Question Title

* 3. Mi jut először eszébe, ha a Dunára gondol?

Question Title

* 4. Milyen gyakran látogat el a Dunához és/vagy ártereire?

Question Title

* 5. Mennyire tartja fontosnak a Duna alábbi funkcióit? Karikázza be soronként a válaszát!

  Egyáltalán nem fontos Nem fontos Valamennyire fontos Fontos Nagyon fontos
Szabadidős és sporttevékenységekre alkalmas terület
Gazdag biológiai sokféleséget képviselő ökoszisztéma
Védett fajok élőhelye
Az (ivó)víz forrása
(Megújuló) energiatermelés forrása
Erdészet (fakitermelés) és vadászat
Halászat és horgászat
Turisztikai célpont
Hajózási útvonal
Összefogó és ösztönző kapcsolat számos különböző ország és kultúra számára

Question Title

* 6. Amikor ellátogat a Dunához, mi a legfontosabb az Ön számára? Karikázzon be legfeljebb három választ!

Question Title

* 7. Kérjük, nézze meg az alábbi fotókat, és rangsorolja őket aszerint, hogy mennyire nyűgözik le Önt. Milyen típusú helyek tetszenek Önnek a leginkább? (1 = legvonzóbb és 4 = legkevésbé vonzó között osztályozza)

Question Title

* 8. Mennyire lényegesek a következő jellemzők egy folyó természetesnek minősítése szempontjából? Karikázza be soronként a válaszát!

  Egyáltalán nem fontos Nem fontos Valamennyire fontos Fontos Nagyon fontos
Egy hely, ahol csak a természet hangjait lehet hallani
Egy hely, ahol tiszta a víz
Egy hely, ahol a folyók és patakok akadálytalanul folynak, folyószabályozás nélkül
Egy hely, ahol kevés nyoma van az emberi jelenlétnek és az emberek által végzett módosításoknak (épületek, gátak...)
Egy hely, ahol a természetes körülmények és folyamatok érvényesülnek és formálják a tájat
Egy hely, ahol nem vagy csak kevéssé korlátozzák a viselkedésemet; ahol lehetőség van fesztelen vagy korlátlan kikapcsolódásra
Gazdag biológiai sokféleséget, lenyűgöző állatokat és növényeket felvonultató hely
Egy hely, ahol csak őshonos növények és állatok vannak

Question Title

Image
Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T