Ερωτηματολόγιο

Question Title

* 1. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η προοπτική για την Πράσινη Οικονομία [1] στην Ελλάδα;

[1] Με τον όρο Πράσινη Οικονομία αναφερόμαστε σε ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο έχει ως στόχο την αποτελεσματική σύζευξη της «ανάπτυξης» με το περιβάλλον και την κοινωνία. Για να γίνει εφικτό αυτό, δίνεται προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας. Έτσι η Πράσινη Οικονομία, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης στις σύγχρονες κοινωνίες.

Question Title

* 2. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα εμπόδια για την υιοθέτηση πράσινων λύσεων από την επιχείρησή σας;

Question Title

* 3. Ποιες τέτοιες τεχνολογίες γνωρίζετε, αλλά η εταιρία σας δεν τις έχει ακόμα υιοθετήσει;

Question Title

* 4. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων πράσινων λύσεων από την επιχείρησή σας;

Question Title

* 5. Θεωρείτε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε δίκτυα με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη ή υιοθέτηση λύσεων Πράσινης Οικονομίας;

Question Title

* 6. Ποια μέτρα θεωρείτε ότι μπορούν να ληφθούν ώστε να ενισχύσουν την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας;

T