Го цениме вашето учество при пополнување на овој анонимен прашалник кој ќе ви одземе само неколку минути. Би преферирале доколку одговарате точно, кратко и концизно. Собраните податоци ќе се анализираат од професионалци за да се одредат постојните проблеми во однос на Националните здравствени авторитети и да се започне дијалог со нив (преку извештаите кои ќе бидат достапни). Немаме ресурси за да одговориме на индивидуални случаи. Овие резултатите нема директно да бидат пренесени до вас, но ќе може да ги прочитате резултатите од оваа кампања на веб страната на ЕУРОРДИС (специфична страна за „Кампања за Достапност“ ќе биде креирана). Ви благодариме за вашето време.

Основана во 1997, Европската Организација за Ретки Болести (ЕУРОРДИС) е невладина алијанса водена од пациенти и составена од организации и индивидуи кои активно работат на поле на ретки болести во Европа. ЕУРОРДИС претставува над 600 организации на пациенти со ретки болести во повеќе од 50 земји, покривајќи повеќе од 4000 ретки болести (за повеќе информации: www.eurordis.org)

Question Title

* 1. Прашање 1: За кој тип на нега сакате да пријавете проблеми при достапност на третман?

Question Title

* 2. Прашање 2: Наведете го името на третманот / видот на нега за кој имате проблеми при достапност на истиот.

Question Title

* 3. Прашање 3: Наведете го името на болеста, состојбата или индикацијата.

Question Title

* 4. Прашање 4: Во која земја живеете?

Question Title

* 5. Прашање 5: За кој тип на прашања се соочувате со проблеми? (неколку одговори можно)

Question Title

* 6. Прашање 6: Дали може да објасните подетално што е проблемот/проблемите и причините за тоа, ако ги знаете? Дали може да објасните како проблемите влијаеле врз вашето здравје (или какви проблеми) сте имале? (максимум: 300 зборови)

Question Title

* 7. Прашање 7: Колку долго сте на ваков вид на нега?

Question Title

* 8. Прашање 8: За вас, во последните 2-3 години, нивото на проблематичност при обезбедување на потребниот тип на нега ....

Question Title

* 9. Прашање 9: Дали има некоја друга информација која би сакале да ја споделите со нас?

Question Title

* 10. Ако се согласувате да ве контактираме повторно (во случај да ни се потребни дополнителни информации), ве молиме запишете ја вашата е-маил адреса:

Ако ни ја дадете вашата е-маил адреса, ќе се користи само во случај да треба да ве контактираме при потреба од повеќе информации. Вашата адреса ќе биде дадена само на персоналот на ЕУРОРДИС кој работи токму на оваа кампања и нема да се чува во нашата дата база повеќе од 2 месеци. Во сооднос со законите за приватност на податоци на Р. Македонија според Дирекцијата за заштита на личните податоци, можете да пристапите, да ги промените или да ги повлечете вашите информации во секое време. Ако сакате да го спроведете ова право и да преземете информации за вашите податоци, ве молиме контактирајте access@eurordis.org

Ви благодариме за вашето време!

T