PASIUNA

Maayong adlaw!

Ang Development Academy of the Philippines gapatuman sa Gender and Development (GAD) Profiling Project para sa Land Transport Sector kauban ang Department of Transportation (DOTr) og mga lakip nga ahensya. Kining proyekto naninguha sa pagsusi kung asa taman kining mga land transportation program/projects, imprastraktura, og mga serbisyo nakahatag og bili sa pagpaningkamot aron mamahimong gender - sensitve og responsive ang maong sektor.

Sa dugang detalye, kining proyekto naninguha nga:
1. Makamugna og gender profile sa mga kliyente sa DOTr sa land transportation sector pinaagi sa LTO, LTO og MRT aron mahibal-an ang mga nagkadaiyang transportation patterns, panginahanglan og kakulian;
2. Mahibal-an kung asa taman ang access og paggamit sa maong transport infrastructure og services;
3. Mahibal-an ang mga gender issue og tinguha sa paggamit sa partikular nga land transporta
4.Makita kung asa taman ang kontribusyon sa MRT og bus transport systems sa women/gender equality;
5. Mapakita ang kinatibuk-ang rekomendasyon aron mamahimong gender-sensitive og responsive ang land transportation sector.

Tungod niini, amo kamong ginaawhag nga mosalmot niining sarbey pinaagi sa pagtubag sa online questionnaire. Ang kinatibuk-an sarbey mamahimong makumpleto sa sulod sa 30 ka minuto. Walay limit sa oras og walay sakto o maling tubag sa mga survey questions. Ginaawhag usab kamo na sa matinud-anong pagtubag sa mga pangutana. Among gipasalig nga tanang impormasyon nga inyong gibutyag magpabiling kompedensyal. Kung aduna pa kamoy pangutana, palihog kontak sa survey team pinaagi sa contact details nga nakalista sa ubos.

Daghan kaayong salamat!


Gender Profiling Project Team
Development Academy of the Philippines
San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City
Tel. no.: (02) 631-2131 or 631-2169
Email address: dotr.gendersurvey2017@gmail.com

T