Hyvä lappilainen matkailuyritys,
 
Kutsumme teidät mukaan kehittämään Arktisen Euroopan kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe I ja II (VAE) hankkeiden saavuttamien tulosten pohjalta sekä niissä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.

Hankkeen kolme painopistealuetta ovat 1) arktinen kulttuuri ja ympärivuotisuuden kehittäminen, 2) arktinen kestävyys sekä 3) arktiset digitaaliset innovaatiot.
 
Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg Aurora ohjelmasta. 
 
Hankeaika: 1.8.2023 - 31.7.2026
Budjetti: 4,1M€/yhteensä 3 maata
 
Hankkeen partnereina ovat Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board, joista LME tulee toimimaan pääpartnerina. LME:n toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja myös tulevassa hankkeessa yritysten rooli on keskeinen.  Kutsumme Lapissa toimivat matkailuyritykset mukaan kehittämään alueen kestävää matkailua ympärivuotiseksi! 

Suomessa hankkeen rinnalla jatketaan Kohteena Lappi -tukihanketta, joka kattaa hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen toteuttamisen. Osallistumalla Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen, osallistutte myös Kohteena Lappi-tukihankkeeseen.

Kriteerit osallistuville yrityksille:
• Yrityksen liikevaihto vähintään 200.000 Euro / vuosi
• Yrityksellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta 
• Yritys on sitoutunut kestävän ympärivuotisen liiketoiminnan kehittämiseen
• Yritys on sitoutunut projektin tavoitteisiin

Question Title

* Yrityksemme täyttää hankkeen kriteerit ja sitoutuu projektin tavoitteisiin. Ilmoittaudumme mukaan Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen

Question Title

* Yhteystiedot:

Question Title

* Yrityksen liikevaihto €/v:

Hankemaksu yhteensä kolmen vuoden hankeajalta. Summa laskutetaan kolmessa erässä etupainotteisesti.  Hankemaksuun lisätään arvonlisävero (+alv 24 %).
Hankemaksu kattaa sekä Arctic Europe Tourism Cluster  että Kohteena Lappi-hankkeen. Osallistumismaksun jako hankkeiden välillä määritellään loppukesällä 2023, kun tiedämme lopullisen osallistujien määrän.

T