Всички обучения ще се проведат онлайн.

Question Title

* 1. Вашето име и фамилия

Question Title

* 2. От коя организация сте

Question Title

* 3. Имейл за контакт

Question Title

* 4. Телефон за контакт

Question Title

* 5. Към кой обучителен модул проявявате интерес

Question Title

* 6. Изберете сесия/сесии, на които желаете да присъствате

Question Title

* 7. Таксата за участие се заплаща по банков път - до 3 дни след регистрация или на място в Къщата на гражданските организации, гр. София, ул. Христо Белчев №3. 
Таксата за всяка от сесиите е в размер на 20.00 лв. с ДДС.
При регистрация за три сесии, участникът получава възможност да участва в бонус сесията. При регистрация за 6 сесии, таксата е 100 лева. При регистрация за 9 сесии, таксата е 150 лева. 

Данни за банковата сметка:
БЦНП Трейнинг ЕООД
УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG48 UNCR 7000 1521 7823 48
Основание: Есенна обучителна програма 2020

Question Title

* 8. Ако желаете фактура, моля въведете данните на организацията:

Question Title

* 9. Декларирам, че с попълването на настоящия формуляр доброволно предоставям данните си (именна, данни за контакт) на Български център за нестопанско право, в качеството му на администратор, които ще бъдат обработвани за целите на организиране, провеждане, популяризиране и отчитане на събитието пред финансиращите го организации, част от които могат да са извън ЕС. 

Question Title

* 10. Декларирам, че съм наясно, че по време на събитието ще бъдат правени снимки, от които бих могъл/ла да бъде идентифицира/а и същите ще бъдат разпространявани онлайн и офлайн с цел популяризиране на събитието и дейността на Къщата на НПО.

Question Title

* 11. Декларирам, че съм наясно, че въз основа на легитимния си интерес БЦНП може да ми изпраща информация по имейл за други подобни събития, свързани с развитие на гражданските организации в България, като във всеки един момент ще мога да се откажете от получаване на такава информация.

T