Question Title

* 1. Ange namn på respondent och företag

Question Title

* 2. Hur länge har ert företag varit medlem i Swecare?

Question Title

* 3. Till vilken kategori hör ditt företag/organisation?

Question Title

* 4. Hur många anställda har ditt företag och hur mycket omsätter företaget?

Question Title

* 5. På vilka marknader finns ert företag idag?

Question Title

* 6. Vilka för er nya marknader har identifierats som intressanta?

Question Title

* 7. Vilken typ av aktiviteter är intressanta på en befintlig marknad?

Question Title

* 8. Vilken typ av aktiviteter är intressanta på nya marknader?

Question Title

* 9. Vad är största fördelen med att vara medlem i Swecare?

Question Title

* 10. Upplever du att du får tillräcklig information om Swecares aktiviteter?

Question Title

* 11. Vilka policy frågor vill ni lyfta?

Question Title

* 12. Vilka är er målgrupp och kunder? (Läkare, beslutsfattare, vissa organisationer etc.)

T