Question Title

Skulle du vara intresserad av ett kost & träningsprogram som är onlinebaserat?
Endast ett alternativ kan väljas

Question Title

Vad stämmer bäst in på dig?
Endast ett alternativ kan väljas

Question Title

Vad tycker du är viktigast gällande kost & träningsprogrammet?
Endast ett alternativ kan väljas

Question Title

Vilken service förväntar ni er ?
Endast ett alternativ kan väljas

Question Title

Vilket är absolut viktigast ?
Endast ett alternativ kan väljas.

Question Title

Vilken nivå ska programmet ligga på vad gäller träningsprogrammet?
Endast ett alternativ kan väljas.

Question Title

Vad är viktigast gällande träningsprogrammet?
Obs! Vänligen välj max 2 alternativ

Question Title

Vilket resultat är ni intresserade av?
Obs! Vänligen välj max 2 alternativ!

Question Title

Vad är viktigast gällande kostprogrammet?
Endast ett alternativ kan väljas

Question Title

Vilket realistiskt pris tycker du är rimligt för 1 månads kost & träningsprogram som är utformat av experter inom respektive fält?
Endast ett alternativ kan väljas

Ha i åtanke att följande ingår:
Ett träningsschema inkluderat övningar & videoinstruktioner samt uträkning av förbrukad energi
Ett kostschema med recept och näringsberäkningar
Möjlighet till individuella coachningar
Kontaktmöjlighet till konsult ca 15 h om dygnet

T