1. Zaštita podataka i tajnost

Svi odgovori u ovoj anketi su anonimni. Osobe koje sudjeluju u anketi molimo da u kućice za komentare ne unose informacije poput imena, naziva ili imena škole, na osnovu kojih bi bilo moguće prepoznati da se radi o njima samima ili drugim sudionicima u anketi. Odgovori koji mogu identificirati pojedinca na osnovu podataka kao što su ime, naziv ili škola neće se koristiti u analizi i bit će u potpunosti brisani.

Institut za obrazovanje Sveučilišta Grada Dublina (DCU) je primatelj odgovora iz ove ankete i njene će rezultate, u zbirnom obliku, dostaviti AZOO-u. DCU će se pobrinuti da svi osobni podaci budu izbrisani prije nego što se izvješće o rezultatima ankete pošalje Agenciji. Odgovori iz ankete koji sadrže primjere bit će poslani odvojeno pa neće biti moguće da, primjerice AZOO, dovede u vezu odgovore koji sadrže primjer s osobom neke određene dobi, spola ili etničke pripadnosti.

Ako DCU primi bilo koji podatak pojedinačne ili jedinstvene naravi na osnovu kojeg bi, u slučaju njegova prosljeđivanja AZOO-u, bilo moguće identificirati osobu, DCU će takav podatak objediniti s ostalim podacima kako bi se izbjegao svaki rizik prepoznavanja.

Na većinu pitanja odgovara se jednostavno kvačicom. Kod nekih pitanja se traži komentar. Niste obvezni unositi svoj komentar u za to predviđenu kućicu, premda nam je jako stalo čuti vaše mišljenje. Kada ste gotovi s odgovorima, odaberite oznaku „GOTOVO“ i vaši će odgovori biti poslani. Na osnovu rezultata ove ankete, AZOO će dobiti najbolji uvid u ono što radi dobro ili što bi eventualno trebalo poboljšati.    

Question Title

1. Molimo potvrdite da ste pročitali i razumjeli ove informacije. Moći ćete nastaviti tek nakon što odaberete kvadratić “Potvrđujem i prihvaćam”.

T