Question Title

* 1. Vad är ditt intryck av ITF-kongressen 2014 som helhet?

Question Title

* 2. Vad tycker du om plenarsessionerna om följande dagordningspunkter?

  mycket bra bra tillfredsställande dålig
Öppngsceremonin
Verksamhetsberättelse
Debatten ”Från global kris till global rättvisa – transportarbetare går till motangrepp”
Övriga motioner och resolutioner
Avslutningssession

Question Title

* 3. Vad tycker du om övriga sessioner på kongressen?

  mycket bra bra tillfredsställande dålig
Sektionskonferenser, konferense:n för kvinnliga transportarbetare och för unga transportarbetare, och logistikkonferensen Berätta gärna mer om din åsikt om de konferenser du deltagit i.
Sidoevenemang: Berätta gärna mer om din åsikt om de sidoevenemang du deltagit i; var de t.ex. trevliga/informativa etc.?
Regionala valgrupper: Berätta gärna mer om din åsikt om de valgrupper du deltagit i.

Question Title

* 4. Detta var ITF:s första helt digitala kongress. Hjälp oss att få en uppfattning om hur du upplevde den. Hur tyckte du att följande fungerade.

  mycket bra bra tillfredsställande dåligt
Hitta och använda dokument på surfplattan via ITF:s kongresswebbplats
Interagera och delta på surfplattan via ITF:s kongresswebbplats
Utbildning om att använda surfplattan och kongresswebbplatsen
Personalens insatser när det gällde hjälp med att använda surfplattan och kongresswebbplatsen
ITF:s förhandsinformation om den digitala kongressen

Question Title

* 5. Berätta med dina egna ord om vad du tycker var POSITIVT med kongressen: (Kommentera gärna frågor som t.ex.: innehåll, den digitala kongressen inklusive surfplattor och kongresswebbplatsen, presentationer och metoder, hur mycket tid som ägnats åt dagordningspunkterna, organisation, anläggningen etc.)

Question Title

* 6. Berätta med dina egna ord om vad du tycker var NEGATIVT med kongressen: (Kommentera gärna frågor som t.ex.: innehåll, den digitala kongressen inklusive surfplattor och kongresswebbplatsen, presentationer och metoder, hur mycket tid som ägnats åt dagordningspunkterna, organisation, anläggningen etc.)

Question Title

* 7. Vad skulle du ändra eller föreslå som förbättringsområde för framtida kongresser?

Question Title

* 8. Vad tar du med dig från kongressen som kan vara till nytta för ditt förbund?

Question Title

* 9. Har du några andra synpunkter eller förslag?

Question Title

* 10. Kontaktinformation

T