Screen Reader Mode Icon

Crkva Adventista Sedmog Dana
Globalno sedište

Kancelarija predsednika
18.Februar, 2022.
 
Dragi vernici:
Između sednica Generalne Konferencije, crkva na globalnom nivou sprovodi anketu jednom u svakih pet godina, kako bi pomogla vođstvu da razume šta vernici veruju i praktikuju. Pitanja obuhvataju verske i duhovne stavove i ponašanja, porodični život, uključenost u zajednici i adventističku zdravstvenu poruku između ostalog.
 
Ovo istraživanje pomoći će nam u sledećem:
·       Da razumemo šta naši članovi veruju i praktikuju
·       Ovo istraživanje je vrlo vredno u strateškom planiranju naših zalaganja na poljima evangelizacije, dušebrižništva i učeništva u lokalnoj crkvi, oblasti, uniji, diviziji i na globalnom nivou.
·       Podaci iz ovog istraživanja biće nam od velike pomoći u procenjivanju potreba crkvenog članstva i načina na koji vaša lokalna crkva može najbolje susresti te potrebe.
 
U nastavku sledi anketa za istraživanje za 2022.godinu. Dok će mnogi popuniti anketu za 30 minuta, može biti potrebno i oko sat vremena da se ista popuni. Izuzetno cenimo vašu pomoć da odvojite svoje vreme za ovu anketu. Vaše učestvovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno i anonimno.
 
Molimo vas da ne pišete svoje ime na formularu.
 
Analiziranje podataka će se fokusirati na sveukupne odgovore, a ne pojedinačne. Analiziranje će se sprovesti u svim divizijama sa istraživačima sa Andrews Univerziteta, koji će biti odgovorni za sprovođenje sveukupnog analiziranja podataka.
 
Hvala na vašoj pomoći!
 
Neka Bog blagoslovi vaše svedočenje i zalaganje za Njega u Ukupnom učešću članova, dok se bližimo drugom Hristovom dolasku.
 
Sa ljubaznim hrišćanskim pozdravom,
 
Ted N C Wilson
Predsednik
0 od 71 odgovoreno
 

T