Pytania wstępne. Cz. 1/2

Ankieta w celu poznania sposobów identyfikacji szczepów bakteryjnych, oznaczeń lekowrażliwości wykonywanych przez Weterynaryjne Laboratoria Diagnostyczne w Polsce.

Ważne: Poniższa ankieta jest anonimowa. Jest przeznaczona na wyłączny użytek wewnętrzny Sekcji. Zbiorcze wyniki ankiet będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych i będą stanowiły dane wstępne [PP1] do opracowania jednolitych wytycznych dostępnych dla wszystkich Weterynaryjnych Laboratoriów Diagnostycznych działających w Polsce.

Question Title

* 1. Czy Państwa laboratorium jest zarejestrowane w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej?

Question Title

* 2. Czy posiada wdrożony system jakości wg PN EN ISO 17025 lub inny (wskaż jaki)?

Question Title

* 3. Czy posiada akredytowaną metodę oznaczania lekowrażliwości?

0 of 3 answered
 

T