Chào mừng quý vị đến với mẫu đơn chấp thuận của phụ huynh đối với việc nghiên cứu nhóm tập trung tại trường trung học. Chủ đề của nghiên cứu là về cách thanh thiếu niên giữ an toàn khi đi lại để tránh thương tích và tử vong liên quan đến giao thông. Con quý vị được mời tham gia nhóm tập trung kéo dài 1 tiếng sau giờ học và sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá $20 khi tham gia. Cuộc nghiên cứu này được dẫn bời Portland Cục Giao thông Vận tải (GTVT) và Metro.

Question Title

* Quý vị muốn làm gì tiếp theo?

T