1.

* 1. Nodwch eich manylion yn y blwch isod, os gwelwch yn dda:

T