Почитувани,

Во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“ спроведуван од Центар за климатски промени - Гевгелија, во соработка со Општина Карпош, планирано е да се постави паркинг за велоспипеди (вело остров) на една од локациите дадени подолу. Со цел одбирање на најдобрата локација за поставување на паркингот за велосипеди, Ве молиме одговорете на анкетниот прашалник.

* 1. На која локација сметате дека е потребно да се постави паркинг за велосипеди:

Проектот е финансиран преку програмата за акциски грантови на Цивика Мобилитас.

T