Świadoma zgoda na udział w badaniu

Tytuł projektu: Wyobraźnia emocjonalna

Instytucja odpowiedzialna: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

Osoba odpowiedzialna: Paula Malinowska                        

Kontakt: padomanska@gmail.com

Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Opinia nr: 18/2021

Proszę o uważne zapoznanie się z opisem realizowanego projektu naukowego i wyrażenie zgody na udział.

Opis realizowanego badania
Badanie kierowane jest do osób dorosłych. Ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób ludzie myślą o swoich emocjach i jak korzystają z języka do opowiadania o nich. Polega na wyobrażaniu sobie czegoś, co jest przyjemne, a następnie podzielenie się tym. Badanie zajmie około 15 minut i wymaga możliwości skupienia się na nim.

Informacja dla uczestnika
Uczestnictwo jest dobrowolne, a odmowa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Również po wyrażeniu zgody, w dowolnym momencie badania, można wycofać się bez podawania przyczyny

Uzyskane wyniki są poufne, to znaczy że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, a jedynie przetwarzane w celu opracowania naukowego.

 Udział w badaniu jest anonimowy, poprosimy o podanie jedynie następujących informacji o sobie: wiek oraz płeć.

Niniejszy dokument, potwierdzający zgodę na udział w badaniach będzie przechowywany zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji poufnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości, na każdym etapie badania, a także po jego zakończeniu, proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za projekt. Osobie tej można również zgłosić chęć zapoznania się ze zbiorczymi wynikami projektu.

Zgoda na udział w badaniu

T