Welcome to the FY20 ESL (CREOLE Version) OAASIS Student Survey

Entansyon, kesyonè  sa a pou elèv ki nan ESL sèlman. Mèsi pou patisipe nan keysonè nou an. fidbak ou enpòtan yo ban nou.
This survey is intended for current ESL students only. Thank you for participating in our survey. Your feedback is important to us.

Question Title

* 1. Èske se premye fwa w'ap pran kesyonè sa a ane sa a?

Is this the first time you took this survey this year?

T